Världsarvet Hälsingegårdar

Världsarvet Hälsingegårdar hittar du på olika platser i landskapet. De sju världsarvsgårdarna i Hälsingland har valts ut som representanter för ett unikt kulturarv i världen.

Världsarvet Hälsingegårdar

Våra fyra besökscenter

Hälsingland har fyra besökscenter för Hälsingegårdar, avsedda att informera om kulturarvet och lyfta fram gårdarna som destination och besöksmål.

Besökscenter

Hantverksskicklighet och detaljrikedom

Inom begreppet Hälsingegård ryms särarter från landskapets olika delar och socknar.

Hantverksskicklighet och detaljrikedom